Zimná záhrada využívaná čisto ako relaxačný a oddychový priestor. Je použitý atypický technický návrh presklenej strechy s použitím strešného 3 skla. Jedno z mála možných riešení vzhľadom na nízku výšku stien a strechy danej stavby. Neštandardný odvod presklenej strechy je riešený v stredovej časti vytvorením preskleného žľabového systému.

zimna zahrada inspiracia dolna becva