Nie všetky systémy a alternatívy ponúkané na trhu sú skutočne celoročne obývateľné zimné záhrady. Je to z rôznych dôvodov a obmedzení, či už tepelno - izolačných alebo konštrukčných.

Náš konštrukčný návrh zimných záhrad je výnimočný v tom, že spomínaný drevený alebo drevo-hliníkový profil otvárateľných súčastí je o hrúbke od 78 - 92 mm. Konštrukčné a nosné prvky majú hrúbku 138 mm až 238 mm a taktiež pre každý atypický návrh záhrady vypracovávame odborný statický posudok. Našou jedinečnosťou sú atypické a nadrozmerné drevené priznané prvky v interiéri.

vynimocnost zimnej zahrady - priestor

Už samotná hrúbka napovedá, že izolačné vlastnosti oproti iným systémom sú viac-menej aj v niektorých prípadoch 2-násobné... Pre dosiahnutie čo najlepších vlastností vieme zakomponovať presklenia 3 skiel o hrúbke od 36 - 48 mm, kde samotný drevo-hliníkový profil je o hrúbke 92 mm. Pre porovnanie, na rodinné domy sa používa okenný plastový (viackomorový) a hliníkový profil od 68 – 92 mm. Je určite viac-menej zaujímavé, že tento profil u zimných záhrad z hliníka a plastu sa používa len vo výnimočných prípadoch... skôr sa uprednostňujú tenšie profily o hrúbke 52mm. Už samotná hrúbka napovedá, že daný systém hliníka a plastu, nemôže mať rovnaké požiadavky na tepelnoizolačne vlastnosti, nakoľko v našom systéme používame len 3 sklo o hrúbke 48 mm...

interier zimnej zahrady

Sme presvedčení, že aj celoročne obývateľná zimná záhrada by mala mať tepelnoizolačne vlastnosti ako v rodinnom dome, tak prečo tam dodávať tenšie sklo alebo okná?

Strecha a sklon zimnej záhrady je jednou z kľúčových prvkov pri navrhovaní a realizácií záhrad. Vo väčšine prípadov, nám aktuálny stav nedovoľuje ideálne navrhnúť šikmosť strechy, dokonca v niektorých prípadoch je sklon aj 2° (potrebný sklon dodávateľov hliníkových a plastových záhrad je min 10°). Tento technický a praktický problém sa nám podarilo vyriešiť zmenou konštrukcie a spojovacieho materiálu medzi sklami. Dokážeme, vytvoriť a zrealizovať strechy s malou šikmosťou a vytvoriť tak bezbariérový odtok strešnej vody – čo sa prejavilo na výraznom znížení znečistenej presklenej strechy v dôsledku kyslých dažďov...

  • Ani my po rokoch skúseností a množstva realizácii nevieme s určitosťou povedať, ktorá zimná záhrada je najlepšia, nakoľko každý systém má svojho zákazníka, kde každý zákazník má rôzne predstavy o spôsobe využitia. Ale s určitosťou vieme, že náš systém zimných záhrad je iný a spĺňa aj tie najnáročnejšie kritéria a požiadavky či už zákazníkov alebo architektov.