logo eu

Názov prijímateľa: Anton Kajánek -drevovýroba spol. s.r.o.
Názov projektu: Inteligentná inovácia v spoločnosti Anton Kajánek -drevovýroba spol. s.r.o.
Miesto realizácie projektu: Raková 19, 02351 Raková
Výška zazmluvneného NFP: 194 117,00 EUR
Stručný opis projektu:
„Hlavným cieľom projektu je inovácia výrobného procesu zimných záhrad spočívajúca najmä v plnej integrácií dizajnových postupov, projekčných procesov, s procesmi výroby v štandardoch Industry 4.0. Hlavné ciele projektu budú napĺňané prostredníctvom obstarania komplexného softvérového riešenia s príslušenstvom a inovatívnej CNC technológie schopných plnej vzájomnej kooperácie. Realizácia projektu prebieha vo výrobnej hale v obci Raková, okres Čadca. Vo vzťahu k merateľným ukazovateľom projektu dôjde primárne k inovácii jedného výrobného procesu a k nárastu zamestnanosti v podniku o 4 nové pracovné miesta.“
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

projekt inteligentna inovacia