velkys-obrazok-eurostyl2

NAŠE ZIMNÉ ZÁHRADY

Zimná záhrada, môže mať ako architektonický doplnok rôzne tvary a vyhotovenia. Individuálnym prístupom k našim zákazníkom a v spolupráci s našou dizajnérskou činnosťou dokážeme navrhnúť rôzne typy a variácie zimných záhrad.

Každá zimná záhrada je jedinečná svojou stavbou, pôdorysom, sklonom, rozmiestnením okien a podobne.

Našu ponuku zimných záhrad tvoria tri základné typové rady, ktorými sa môžete inšpirovať.

 

Ak máte záujem o výrobu zimnej záhrady,
kontaktujte nás:

 

0907 830 373
info@zimnazahrada.sk

EURO štýl

bartek-kosice11bartek-kosice10detail-zimna-zahrada 03


Zimná záhrada typovej rady EURO štýl je charakteristická bočnými stenami, ktoré tvoria nosnú časť strechy. Pri pohľade z exteriéru je zimná záhrada architektonicky zladená s domom svojím tvarom a veľkosťou. Strecha tejto záhrady je presklená. 

 

Konštrukciu zimnej záhrady tvoria zvislé steny, strecha a  zadná nosná konštrukcia. Zadná stena nosnej konštrukcie je tvorená z konštrukčných hranolov. Pri výrobe sa používajú hranoly rôznych profilov závislých od rozmeru v pohľadovej kvalite.

 

Najčastejšie používanou drevinou je smrek, borovica, dub a meranti. Súčasťou celého obvodu je štvorpolohové kovanie. Na zasklievanie záhrad sa používa najčastejšie izolačné dvojsklo, alebo trojsklo. Upevnenie skla po obvode sa prevádza v profile GUTMAN tak, aby nedochádzalo k žiadnemu kontaktu drevených časti konštrukcie s vodou.

 

Kvalitné tesnenia, ktoré používame a hliniková kapotáž zabezpečuje bezproblémové odtekanie vody.

euros-tyl-zahrada 1 

Zimná záhrada je celkovo komfortým riešením. K vetraniu vám zabezpečíme i strešné okno. Pri nadmernom otepľovaní záhrady v letných mesiacoch máte možnosť využiť i rôzne tieniace techniky. Pri výrobe našich záhrad kladieme dôraz na detaily.

 

Ako pracujeme:

zimna-zahrada-bartek-kosice001.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice002.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice003.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice004.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice005.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice006.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice007.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice008.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice009.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice010.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice011.jpg zimna-zahrada-bartek-kosice012.jpg